Trang Chủ > Hồ sơ mời thầu > Yêu cầu nhà thầu có hợp đồng cung cấp tín dụng của ngân hàng

Yêu cầu nhà thầu có hợp đồng cung cấp tín dụng của ngân hàng

Chia sẻ bài viết

Khi lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu xây lắp X (có thời gian thực hiện hợp đồng 15 tháng, giá gói thầu 90 tỷ đồng), Ban quản lý dự án A dự kiến yêu cầu về nguồn lực tài chính như sau: “Nhà thầu phải chứng minh đến trước thời điểm đóng thầu, tài khoản tiền gửi của nhà thầu tại ngân hàng có số dư tối thiểu 30 tỷ đồng hoặc có hợp đồng cung cấp tín dụng của ngân hàng trong đó thể hiện nội dung: ngân hàng cam kết cung cấp vô điều kiện cho nhà thầu một khoản tín dụng có giá trị tối thiểu là 30 tỷ để thực hiện gói thầu X”

Hỏi: A/C hãy bình luận về yêu cầu nêu trên của hồ sơ mời thầu

Trả lời:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng từ 12 tháng trở lên, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng (tính theo tháng)).

Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là 3.

Nguồn lực tài chính theo quy định tại TT 03 đối với thầu này là:

3 x (90.000.000.000/15 (tháng)) = 18.000.000.000

Trong khi đó, Ban quản lý dự án A đưa ra yêu cầu về tài khoản tiền gửi của Nhà thầu phải có số dư là 30 tỷ đồng là quá cao và bất hợp lý. Để chứng minh nguồn lực tài chính, nhà thầu có thể dùng Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ dự thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về cam kết tín dụng của ngân hàng, theo đó, nhà thầu có năng lực tài chính đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc nhà thầu có văn bản cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng, trong đó ghi rõ tên gọi thầu, tên chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, giá trị cung cấp tín dụng theo quy định trong hồ sơ mời thầu thì cam kết tín dụng của ngân hàng được coi là phù hợp.

Việc cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và các điều kiện giữa hai bên.

Kết luận

Việc yêu cầu trong hồ sơ mời thầu là ngân hàng phải cam kết cung cấp đầy đủ, kịp thời không điều kiện và là chưa phù hợp với điều quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về tín dụng.

Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

chao-hang-canh-tranh-theo-quy-trinh-rut-gon-doi-voi-goi-thau-mua-sam

Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn đối với gói thầu mua sắm

Tự luận thi đấu thầu: Bên mời thầu X tổ chức mời chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn đối với gói thầu mua sắm máy photocopy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.