Trang Chủ > Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu > Văn phòng đại diện có đủ tư cách tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước không ?

Văn phòng đại diện có đủ tư cách tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước không ?

Chia sẻ bài viết

Theo A/C, văn phòng đại diện B được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam (là văn phòng đại diện cty A có trụ sở chính đặt tại nước ngoài) có đủ tư cách tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước không, giải thích?

Trả lời:

Văn phòng đại diện có đủ tư cách tham dự đấu thầu rộng rãi trong nước không ?

Tổ chức tham gia dự thầu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của điều 5 Luật đấu thầu năm 2013.

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
 1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
  b) Hạch toán tài chính độc lập;
  c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
  e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
  g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
  h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.
 2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
  b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
  c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
 3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Theo quy định tại điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

Do văn phòng đại diện của pháp nhân không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, về bản chất văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, do đó văn phòng đại diện không đủ tư cách để tham dự đấu thầu.

Trường hợp văn phòng đại diện được công ty ủy quyền tham dự thầu thì văn phòng đại diện được tham dự thầu với tư cách của công ty.

Tuy nhiên văn phòng đại diện phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Văn phòng đại diện phải có giấy ủy quyền hợp lệ;
 • Công ty nước ngoài phải đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại Điều 5 Luật đấu thầu 2013;
Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

hoan-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-ky-24

Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Quyết định số 186/QĐ-QLĐT Ngày 21/02/2020 của Cục quản lý đấu thầu về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.