Trang Chủ > Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu > Câu 5/60: Tư cách hợp lệ doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

Câu 5/60: Tư cách hợp lệ doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

Chia sẻ bài viết

Câu 5/60: Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp X có giá gói thầu 4,5 tỷ đồng vào năm 2017. Hồ sơ mời thầu quy định một trong những tiêu chí đánh giá Nhà thầu có tư cách hợp lệ là: “Nhà thầu tham dự thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”

Hỏi: Nhà thầu A (có tổng nguồn vốn là 55 tỷ đồng vào năm 2016, 50 tỷ đồng vào năm 2015 và số lao động bình quân năm là 150 người) có được coi là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ nêu trên hay không, tại sao?

Trả lời:

Tư cách hợp lệ doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ khi tham gia đấu thầu

Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

“Đối với gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”

Việc xác định cấp doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được thực hiện theo Khoản 1, điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP (Đối với dự án từ ngày 11/3/2018 xác định cấp doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.)

Doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng là doanh nghiệp:

– Có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống.

– Hoặc có tổng số lao động từ 10 người đến 200 người.

⇒Theo như các quy định trên, nhà thầu chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí tổng nguồn vốn hoặc tổng số lao động bình quân năm đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ thì được coi là đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp khi tham dự gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng.

Trở lại với tình huống trong câu hỏi

Nhà thầu A có:

Tổng nguồn vốn là 55 tỷ đồng vào năm 2016, 50 tỷ đồng vào năm 2015;
Và số lao động bình quân năm là 150 người.

⇒ Nhà thầu A tuy không đáp ứng tiêu chí tổng nguồn vốn nhưng lại đáp ứng tiêu chí về lao động bình quân năm. Do đó Nhà thầu A vẫn thuộc doanh nhiệp cấp nhỏ.

Kết luận

Nhà thầu A là doanh nhiệp cấp nhỏ nên được coi là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định của Hồ sơ mời thầu: “nhà thầu tham dự là doanh nghiệp cấp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp”.

Bộ câu hỏi ôn tập thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

hoan-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-ky-24

Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Quyết định số 186/QĐ-QLĐT Ngày 21/02/2020 của Cục quản lý đấu thầu về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.