Trang Chủ > Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu > Câu 58/60: Thanh toán hợp đồng trọn gói gói thầu tư vấn giám sát

Câu 58/60: Thanh toán hợp đồng trọn gói gói thầu tư vấn giám sát

Chia sẻ bài viết

Câu 58/60: Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình X. Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng kể từ ngày khởi công công trình; nhà thầu trúng thầu là nhà thầu A.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, do nhiều yếu tố thuận lợi nên nhà thầu xây lắp công trình X đã rút ngắn được thời gian thi công (từ 18 tháng xuống 16 tháng); khối lượng công việc giám sát thi công không thay đổi, bảo đảm đúng theo quy định của hợp đồng.

Hỏi: Trong trường hợp này, nhà thầu A được thanh toán theo đúng giá trị ghi trong hợp đồng hay chỉ được thanh toán giá trị tương đương với thời gian 16 tháng?

Trả lời:

Thanh toán hợp đồng trọn gói gói thầu tư vấn giám sát

Điểm a khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu

a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Theo đó, đã là hợp đồng trọn gói thì giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nghĩa là khi nhà thầu hoàn thành các công việc theo hợp đồng thì giá trị thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá hợp đồng đã ký, không tăng và cũng không giảm so với giá hợp đồng.

Điểm d khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu

d) Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế;

Theo như quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 62 của Luật cũng lưu ý trước khi ký hợp đồng trọn gói đối với gói thầu xây lắp, các bên liên quan cần rà soát lại khối lượng công việc theo thiết kế.

Trường hợp phát hiện khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Kết luận

Theo quy định tại nêu trên thì nhà thầu A được thanh toán theo đúng giá trị ghi trong hợp đồng.

Câu 57 trùng với Câu 33

Câu 59 trùng với Câu 52

Câu 60 trùng với Câu 55

Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

hoan-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-ky-24

Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Quyết định số 186/QĐ-QLĐT Ngày 21/02/2020 của Cục quản lý đấu thầu về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.