Trang Chủ > Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu > Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu phần 1 (từ câu 1 đến câu 20)

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu phần 1 (từ câu 1 đến câu 20)

Chia sẻ bài viết

Câu hỏi phần trắc nghiệm gồm 250 theo Cục Quản lý Đấu thầu ban hành. Các bạn có thể tham khảo, ôn luyện để tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Đáp án đáp án 250 câu trắc nghiệm đấu thầu ở đây mình căn cứ theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng đẫn liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Đáp án chỉ mang tính tham khảo (cục quản lý đấu thầu không công bố).

Mời các bạn thảm khảo Đáp án 250 câu hỏi phần trắc nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu phần 1 (từ câu 1 đến câu 20). Đáp án đúng được tô đậm và bôi màu đỏ

1. Một trong các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm hàng năm các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm dùng nguồn vốn chi thường xuyên là:

a) Quyết định phê duyệt dự án
b) Nguồn vốn cho dự án được duyệt
c) Quyết định mua sắm được phê duyệt
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

2. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

a) 3 tháng
b) 6 tháng
c) 12 tháng
d) 24 tháng

3. Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

a) Doanh nghiệp có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp
b) Chi nhánh hạch toán độc lập về nghiệp vụ tài chính kế toán và thuế
c) Hộ kinh doanh cá thể
d) Trường hợp (b) và (c)

4. Đối với nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu?

a) Có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu
b) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
c) Hạch toán tài chính độc lập
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

5. Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về:

a) Kỹ thuật
b) Tài chính
c) Tư cách hợp lệ
d) Năng lực, kinh nghiệm

6. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng công trình được phép tham dự thầu gói thầu:

a) Lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc dự án
b) Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công công trình của dự án
c) Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa thuộc dự án
d) Tất cả các đáp án trên đều đúng

7. Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

a) Đấu thầu rộng rãi
b) Đấu thầu hạn chế
c) Chỉ định thầu
Đáp án a và b đều đúng

8. Nhà thầu A và nhà thầu B (nhà thầu B nắm 35% cổ phần của nhà thầu A) có được cùng tham dự thầu trong một gói thầu không?

a) Có
b) Không
c) Chưa đủ thông tin để xác định

9. Việc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

a) Có
b) Không
c) Xin ý kiến người có thẩm quyền để xử lý tình huống trong đấu thầu

10. Hai nhà thầu A, B cùng có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không

a) Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X trên 30%.
b) Vi phạm vì nhà thầu A, B có vốn góp của Tổng công ty X.
c) Không vi phạm.

11. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng và đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được chỉ định cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa hay không?

a) Được phép với điều kiện doanh nghiệp cấp vừa đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, chất lượng, giá thành
b) Không được phép
c) Do chủ đầu tư quyết định

12. Đối với dự án đầu tư phát triển, trường hợp nào sau đây được áp dụng hình thức chỉ định thầu?

a) Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 2 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
b) Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng
c) Gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng
d) Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 3 tỷ đồng

13. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải đáp ứng điều kiện nào sau đây:

a) Có tên trong danh sách ngắn
b) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
c) Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu
d) Trường hợp (b) và (c)

14. Phương án nào sau đây là đúng?

a) Không bắt buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu rút gọn trước khi phê duyệt
b) Tất cả kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được thẩm định trước khi phê duyệt
c) Không bắt buộc thẩm định kết quả chỉ định thầu theo quy trình thông thường trước khi phê duyệt

15. Hãy chọn phương án trả lời đúng:

a) Không bắt buộc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu khi chỉ định thầu
b) Chỉ bắt buộc đăng tải kết quả chỉ định thầu khi chỉ định thầu theo quy trình thông thường
c) Bắt buộc phải đăng tải thông tin về kết quả chỉ định thầu

16. Đối với gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường thì phần phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ghi như thế nào?

a) Bỏ trống
b) Một giai đoạn một túi hồ sơ
c) Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Đáp án khác

17. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

a) Không
b) Được phép nêu
c) Phương án khác

18. Đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, nhà thầu A được coi là đối tượng ưu đãi khi đáp ứng điều kiện nào dưới đây?

a) Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ 20%
b) Có số lao động là người khuyết tật được ký hợp đồng tối thiểu 6 tháng chiếm tỷ lệ 20%
c) Có số lao động là thương binh được ký hợp đồng tối thiểu 1 tháng chiếm tỷ lệ 25%
d) Có số lao động nữ được ký hợp đồng tối thiểu 3 tháng chiếm tỷ lệ tối thiểu 25%

19. Nhà thầu A có 25% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 30% số lao động là thương binh cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

a) Nhà thầu B được hưởng ưu đãi
b) Báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định
c) Cả hai nhà thầu cùng được hưởng ưu đãi

20. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó một khoản tiền bằng bao nhiêu khi so sánh, xếp hạng?

a) 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
b) 7,5% giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó
c) 7,5% giá dự thầu của nhà thầu đó

Trên đây là đáp án từ câu 1 đến câu 20 nếu có câu nào chưa chính xác hãy để lại nhận xét bên dưới nhé !

Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

hoan-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-ky-24

Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Quyết định số 186/QĐ-QLĐT Ngày 21/02/2020 của Cục quản lý đấu thầu về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.