Trang Chủ > Thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu > Đáp án 250 câu hỏi phần trắc nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu phần 2 (từ câu 21 đến câu 40)

Đáp án 250 câu hỏi phần trắc nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu phần 2 (từ câu 21 đến câu 40)

Chia sẻ bài viết

Câu hỏi phần trắc nghiệm đấu thầu gồm 250 theo Cục Quản lý Đấu thầu ban hành. Các bạn có thể tham khảo, ôn luyện để tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm đấu thầu ở đây mình căn cứ theo quy định của Luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng đẫn liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Đáp án chỉ mang tính tham khảo (cục quản lý đấu thầu không công bố).

Mời các bạn thảm khảo Đáp án 250 câu hỏi phần trắc nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu phần 2 (từ câu 21 đến câu 40). Đáp án đúng được tô đậm và bôi màu đỏ


21. Trường hợp do lỗi chuyển phát của bưu điện, hồ sơ dự thầu được gửi đến sau thời điểm đóng thầu thì xử lý như thế nào?

a) Hồ sơ dự thầu không hợp lệ và bị loại, bên mời thầu gửi lại cho nhà thầu theo nguyên trạng
b) Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư để xử lý tình huống theo hướng chấp thuận hồ sơ dự thầu vì lỗi là do bưu điện
c) Do lỗi là khách quan nên bên mời thầu chấp thuận hồ sơ dự thầu và không cần báo cáo chủ đầu tư

22. Tại lễ mở thầu, nhà thầu đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu theo đường bưu điện, bên mời thầu xử lý như thế nào?

a) Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển của bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu
b) Bên mời thầu không chấp nhận vì thư giảm giá của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu
c) Bên mời thầu chấp nhận do đây là lỗi vận chuyển theo đường bưu điện, không phải lỗi của nhà thầu, việc giảm giá mang lại hiệu quả kinh tế cho gói thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp này bên mời thầu cần xin ý kiến của chủ đầu tư

23. Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trường hợp dưới đây?

a) Nhà thầu được thay đổi hồ sơ dự thầu đã nộp bằng hồ sơ dự thầu khác nếu chủ đầu tư đồng ý
b) Nhà thầu có thể bổ sung bất kỳ tài liệu gì
c) Nhà thầu được bổ sung thư giảm giá nếu bên mời thầu chấp thuận
d) Nhà thầu bổ sung tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu

24. Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu?

a) 1%-2%
b) 1%-3%
c) 1%-1,5%

25. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc trường hợp sau:

a) Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu dài hơn so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu
b) Thư bảo lãnh dự thầu không ghi tên của đơn vị thụ hưởng
c) Thư bảo lãnh dự thầu có chữ ký của cấp phó theo ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng

26. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

a) Chỉ tịch thu bảo đảm dự thầu của nhà thầu B
b) Tịch thu bảo đảm dự thầu của cả 2 thành viên
c) Báo cáo người có thẩm quyền xử lý

27. Không yêu cầu về biện pháp bảo đảm dự thầu đối với:

a) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường
b) Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn
c) Chỉ định thầu trong trường hợp cần khắc phục ngay hậu quả gây ra do bất khả kháng
d) Phương án b và c

28. Bên mời thầu có văn bản đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu nhưng nhà thầu không đồng ý. Trong trường hợp này:

a) Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả cho nhà thầu
b) Bảo đảm dự thầu được hoàn trả cho nhà thầu
c) Bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét việc hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu

29. Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng các biện pháp:

a) Đặt cọc
b) Thư bảo lãnh của ngân hàng
c) Ký quỹ
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

30. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

a) Không có bản gốc đơn dự thầu
b) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu cao hơn dự toán gói thầu được duyệt
c) Thiếu toàn bộ các bản chụp hồ sơ dự thầu
d) Tất cả các đáp án trên

31. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

a) Trong hồ sơ đề xuất kỹ thuật không có tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
b) Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật không được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu
c) Nhà thầu đóng chung phần đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính trong 1 túi hồ sơ mà không niêm phong riêng biệt theo quy định trong hồ sơ mời thầu
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

32. Khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là không hợp lệ trong trường hợp nào sau đây?

a) Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật không được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu
b) Nhà thầu không nộp bảo đảm dự thầu
c) Cả 2 đáp án trên đều đúng

33. Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu nhà thầu đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng nhà thầu này chưa nộp phí duy trì hệ thống thì hồ sơ dự thầu được xem xét như thế nào?

a) Được đánh giá hợp lệ
b) Bị đánh giá không hợp lệ
c) Xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở số lượng nhà thầu tham dự thầu

34. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, một thành viên trong liên danh có đơn đề nghị rút hồ sơ dự thầu gửi bên mời thầu. Bên mời thầu xử lý hồ sơ dự thầu nhà thầu liên danh này như thế nào?

a) Bên mời thầu không tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh này
b) Bên mời thầu căn cứ xem thành viên này có phải thành viên đứng đầu liên danh hay không để xem xét
c) Cho phép các thành viên còn lại thay thế thành viên rút hồ sơ dự thầu
d) Cả 3 đáp án trên đều đúng

35. Giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu của nhà thầu A là 1.800.000.000 đồng, nhà thầu A có thư giảm giá 10%. Tuy nhiên trong quá trình đánh giá về tài chính, giá trị sai lệch thiếu của hồ sơ dự thầu là 100 triệu đồng. Trong trường hợp này, tỷ lệ phần trăm về sai lệch thiếu được xác định trên mức giá nào?

a) 1.800.000.000 đồng
b) 1.700.000.000 đồng
c) 1.620.000.000 đồng

36. Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

a) Tiến hành hiệu chỉnh theo quy định
b) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá và giá dự thầu của nhà thầu được hiểu là đã bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí
c) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá

37. Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 700 triệu đồng theo phương pháp giá cố định. Sau khi đánh giá, nhà thầu A có điểm kỹ thuật 80/100 điểm; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 650 triệu đồng. Nhà thầu B có điểm kỹ thuật 85/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 700 triệu đồng. Nhà thầu C có điểm kỹ thuật 95/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 720 triệu đồng (các nhà thầu không có thư giảm giá). Hỏi nhà thầu nào được xếp thứ nhất?

a) Nhà thầu C
b) Nhà thầu B
c) Nhà thầu A

38. Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, khi đánh giá về giá, tổ chuyên gia tách riêng phần chi phí về thuế, phí, lệ phí mà nhà thầu đã chào trong hồ sơ dự thầu và không đưa phần chi phí này vào để so sánh xếp hạng nhà thầu. Việc tổ chuyên gia đánh giá như thế là …?

a) Đúng
b) Sai
c) Chưa đủ thông tin để xem xét

39. Nhà thầu đề xuất nhân sự đang làm việc toàn thời gian tại một Viện Nghiên cứu và khi đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu nhận thấy các nhân sự này khó có thể đảm nhiệm công việc của gói thầu theo thời gian quy định của hồ sơ mời thầu. Khi đó:

a) Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu A làm rõ về khả năng huy động nhân sự
b) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu A bị loại
c) Phương án khác

40. Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu sẽ bị loại trong trường hợp nào dưới đây?

a) Có tổng lỗi số học vượt quá 10% giá dự thầu
b) Có tổng sai lệch thiếu và sai lệch thừa vượt quá 10% giá dự thầu
c) Có sai lệch thiếu vượt quá 10% giá dự thầu
d) Có sai lệch thiếu vượt quá 10% giá gói thầu

Trên đây là đáp án câu hỏi trắc nghiệm đấu thầu từ câu 21 đến câu 40 nếu có câu nào chưa chính xác hãy để lại nhận xét bên dưới nhé !

Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

hoan-thi-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-dau-thau-ky-24

Hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Quyết định số 186/QĐ-QLĐT Ngày 21/02/2020 của Cục quản lý đấu thầu về việc hoãn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu kỳ 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.