Trang Chủ > Đấu thầu > Đơn dự thầu của nhà thầu không có trong hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Đơn dự thầu của nhà thầu không có trong hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Tình huống đấu thầu: Gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ trong lễ mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, đơn dự thầu của nhà thầu A không có trong hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, nhà thầu A khẳng định là để lẫn trong hồ sơ đề xuất về tài chính

Hỏi: Trong trường hợp này, bên mời thầu xử lý như thế nào tại lễ mở thầu?

Trả lời:

Đơn dự thầu của nhà thầu không có trong hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật đấu thầu nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính thành 02 túi riêng biệt và theo quy định tại điểm d, Khoản 4, điều 26 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hồ sơ đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu phải được bên mời thầu niêm phong trong một túi riêng biệt và được đại diện của bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký niêm phong.

Trong tình huống này đơn dự thầu của nhà thầu để lẫn trong hồ sơ đề xuất tài chính không theo quy định tại các căn cứ nêu trên cũng không thuộc một trong các trường hợp hồ sơ đề xuất tài chính không hợp lệ, tình huống này nằm ngoài tình huống đã quy định tại điều 117 nghị định 63/2014/NĐ-CP, theo quy định tại điểm b, khoản 2 điều 86 Luật đấu thầu thì bên mời thầu phải xin ý kiến của người có thẩm quyền.

Kết luận

Với tình huống này bên mời thầu phải xin ý kiến của người có thẩm quyền xử lý theo các cách sau:

Cho phép nhà thầu A mở phong bì đề xuất tài chính lấy bảo lãnh dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật ra, sau đó niêm phong lại đề xuất tài chính, Bên mời thầu ghi nhận lại sự việc này trong biên bản mở thầu và xem xét đánh giá nhà thầu A bình thường.

Cho nhà thầu A nộp bổ sung đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật để ghi nhận các thông tin trong biên bản mở thầu hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Bộ câu hỏi ôn tập và đáp án
Thi chứng chỉ chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

ap-dung-hinh-thuc-mua-sam-truc-tiep

Trường hợp áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp trong trường hợp nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không, giải thích?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *