Trang Chủ > Tài liệu chuyên ngành > Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép trường Đại học thủy lợi

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép trường Đại học thủy lợi

Chia sẻ bài viết

Giáo trình kết cấu bê tông cốt thép trường Đại học thủy lợi
Nội dung môn học

Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép
Chương 2: Nguyên lý tính toán và cấu tạo BTCT
Chương 3: Cấu kiện chịu uốn
Chương 4: Cấu kiện chịu kéo – Cấu kiện chịu nén
Chương 5: Tính toán kết cấu BTCT theo TTGH II

Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép

1.1 Khái niệm về bê tông cốt thép
1.2 Tính chất cơ lý của bê tông
1.3 Tính chất cơ lý của cốt thép
1.4 Một số tính chất của BTCT

Chuong-I-Dai-cuong-BTCT

Tải file đính kèm: Chương 1: Đại cương về bê tông cốt thép

Chương 2: Nguyên lý tính toán và cấu tạo kết cấu bê tông cốt thép

2.1 Phương pháp ứng suất cho phép

2.2 Phương pháp nội lực phá hoại

2.3 Phương pháp TTGH

Chuong-II-Nguyen-tac-tinh-toan-cau-tao

Tải file đính kèm: Chương 2: Nguyên lý tính toán và cấu tạo BTCT

Chương 3: Cấu kiện chịu uốn

3.1 Đặc điểm cấu tạo

3.2 Sự làm việc của dầm
A. Tính toán cường độ trên tiết diện vuông góc
B. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng góc

Chuong-III-Cau-kien-chiu-uon

Tải file đính kèm: Chương 3: Cấu kiện chịu uốn

Chương 4: Cấu kiện chịu kéo – Cấu kiện chịu nén

4.1 Đặc điểm cấu tạo của cấu kiện chịu nén

4.2 Cấu kiện chịu nén đúng tâm

4.3 Sự làm việc của cấu kiện chịu nén lệch tâm

4.4 Nén lệch tâm lớn, tiết diện CN, Fa ≠ Fa’

4.5 Nén lệch tâm nhỏ, tiết diện CN, Fa ≠ Fa’

4.6 Kiểm tra cường độ CK chịu nén lệch tâm tiết diện CN

4.7 Cấu kiện chịu nén lệch tâm, cốt thép đối xứng

Chuong-IV-Cau-kien-chiu-nen-keo

Tải file đính kèm: Chương 4: Cấu kiện chịu kéo – Cấu kiện chịu nén

Chương 5: Tính toán kết cấu BTCT theo TTGH II

Nội dung tính toán theo TTGH II

5.1 Tính độ võng của cấu kiện chịu uốn

5.2 Tính toán kiểm tra nứt trên tiết diện vuông góc

5.3 Tính bề rộng khe nứt

Chuong-V-Tinh-toan-theo-TTGH-II

Tải file đính kèm: Chương 5: Tính toán kết cấu BTCT theo TTGH II

Xem thêm: Các tài liệu chuyên ngành khác

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.