BÀI VIẾT MỚI

Chi phí nhà tạm và chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế

chi-phi-nha-tam-va-chi-phi-khong-xac-dinh-duoc-khoi-luong-tu-thiet-ke

Chi phí nhà tạm, chi phí không xác định được khối lượng từ thiết kế và chi phí gián tiếp khác xác định theo Bảng 3.9 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG, Bảng 3.10 ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ (Ban hành kèm theo thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ xây dựng)

Đọc thêm »

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

ho-so-xin-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-ca-nhan

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 100 /2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đọc thêm »