Trang Chủ > Autocad > Bài 13: Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap trong Autocad

Bài 13: Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap trong Autocad

Chia sẻ bài viết

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap, bạn có thể tạo ra hình học với độ chính xác tương tự như nhập tọa độ, nhưng hiệu quả hơn. Để sử dụng các tính năng này, bạn cần điều chỉnh các tùy chọn của chúng và bật chúng lên sử dụng các nút lệnh trên thanh trạng thái.

Trong hình dưới các đường dẫn tương tự được vẽ sử dụng Polar Tracking và PolarSnap. Các đường canh chỉnh (Alignment path) được vẽ đứt nét, kéo dài vô hạn từ con trỏ. Các hướng dẫn polar tooltips hiển thị tại vị trí hiện tại của con trỏ, trong tương quan với điểm cuối cùng được chọn. Đường path bên trái sử dụng Polar Tracking với một absolute angle measurement, trong khi đường bên phải sử dụng Relative to Last Segment.

su-dung-polar-tracking-va-polarsnap

Sử dụng Polar Tracking với Polarsnap, bạn có thể vẽ hình học chính xác mà không cần phải nhập tọa độ.

Polar Tracking

Phím tắt bàn phím: F10 ; Thanh trạng thái: Polar Tracking; nhấn chuột phải > Tracking Settings

Polar Tracking

Hộp thoại Drafting Settings: thẻ Polar Tracking

Sử dụng các tùy chọn sau để kiểm soát các khía cạnh khác nhau của tính năng Polar Tracking.

Hộp thoại Drafting Settings
 1. Chọn mục này để bật Polar Tracking. Bạn cũng có thể bấm phím F10 để bật/tắt Polar Tracking.
 2. Chọn một góc từ danh sách để tăng đường canh chỉnh khi con trỏ đến gần góc được chọn.
 3. Chọn mục này để snap vào các góc bổ sung được định nghĩa trong danh sách.
 4. Nhấn chuột để định nghĩa một góc PolarSnap bổ sung.
 5. Nhấn chuột để xóa góc được chọn trong danh sách Additional Angles.
 6. Nhấn mục này để hiển thị góc của đường canh như một góc tuyệt đối absolute angle trong hệ tọa độ hiện hành.
 7. Nhấn mục này để hiển thị góc của đường canh như một góc tương đối so với phân đoạn gần đây nhất (relative to the last segment).

Hộp thoại Drafting Settings: thẻ Snap and Grid

Sử dụng thẻ Snap và Grid của hộp thoại Drafting Settings để điều chỉnh cài đặt snap nhằm sử dụng với Polar Tracking. Sử dụng các tùy chọn được tô nổi bật trong hình sau để cho phép độ chính xác của con trỏ khi di chuyển dọc đường canh Polar Tracking.

Hộp thoại Drafting Settings: thẻ Snap and Grid
 1. Nhấn vào đây để cho phép con trỏ snap theo khoảng cách định trước dọc theo đường canh (alignment path)
 2. Nhập một khoảng cách để tăng con trỏ khi nó di chuyển dọc theo đường canh.

CHÚ Ý: tùy chọn này chỉ có sẵn khi PolarSnap được chọn.

Hướng dẫn về Polar Tracking và PolarSnap

Sử dụng Polar Tracking, bạn có thể nhanh chóng snap vào các góc gia tăng định sẵn trong khi di chuyển con trỏ để vẽ hoặc chỉnh sửa hình học.

 • Polar Tracking là linh hoạt hơn chế độ Ortho truyền thống (hạn chế bạn di chuyển con trỏ theo hướng ngang hay dọc), còn Polar Tracking cho bạn dễ dàng vẽ các đoạn thẳng nằm theo các góc phổ biến.
 • Sử dụng PolarSnap, bạn có thể chọn các điểm dọc theo một đường canh (alignment path), thay vì phải nhập tọa độ.
 • Khác với Grid snap, gia tăng mọi di chuyển của con trỏ, PolarSnap chỉ ép con trỏ di chuyển trong bước gia tăng khi con trỏ có góc bằng một góc tăng dần định sẵn của Polar Tracking. Khi góc con trỏ không bằng một một góc Polar Tracking, con trỏ có thể di chuyển tự do.

Grid và Snap

Khi bạn kích hoạt ô lưới (grid), các đường ô lưới ngang và dọc được hiển thị trong khu vực bản vẽ như giấy kẻ ca-rô cho kỹ thuật. Các đường màu đỏ và màu xanh mở rộng từ biểu tượng UCS để trình bày các trục X và Y từ điểm gốc.

Khu vực trình bày bởi ô lưới (grid) được gọi là giới hạn bản vẽ.

Truy cập lệnh

Snap Mode

Dòng lệnh: SNAP

Phím tắt bàn phím: F9

Thanh trạng thái: Snap Mode

SNAP

Truy cập lệnh

Grid Display

Dòng lệnh: GRID

Phím tắt bàn phím: F7

Thanh trạng thái: Grid Display

GRID

Ortho Mode

Một phương pháp thay thế cho Polar Tracking là chế độ Ortho. Khi chế độ này được bật, con trỏ chỉ có thể di chuyển song song với trục X hoặc trục Y, do đó bạn có thể nhanh chóng vẽ các đoạn thẳng hoặc di chuyển đối tượng dễ dàng dọc theo X hoặc Y trục. Trong hình dưới, các đoạn thẳng đã được vẽ bằng chế độ Ortho. Mũi tên chỉ ra biểu tượng ghi đè tạm thời, nó sẽ xuất hiện khi một phím override tạm thời được sử dụng. Trong trường hợp này, ghi đè tạm thời cho chế độ Ortho được kích hoạt.

Truy cập lệnh

Ortho Mode

Dòng lệnh: ORTHO

Phím tắt bàn phím: F8

Thanh trạng thái: Ortho Mode

ORTHO

CHÚ Ý: Bấm và giữ phím SHIFT trong khi vẽ hoặc di chuyển hình học để kích hoạt chế độ Ortho ghi đè tạm thời.

Chừng nào phím SHIFT còn được bấm giữ, chế độ Ortho còn hoạt động.

Quy trình sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Các bước sau đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc sử dụng Polar Tracking và PolarSnap để tạo ra hình học.

Polar Tracking và PolarSnap

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 1:

Nhấn chuột phải vào Polar Tracking trên Status Bar và nhấn Tracking Settings. Trong hộp thoại Drafting Settings, thẻ Polar Tracking, bạn có thể bật/tắt polar tracking và chọn một góc gia tăng từ danh sách.

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 2:

Bạn có thể thiết lập một góc gia tăng cho PolarSnap như trình bày trong bảng sau đây hoặc gõ giá trị nhập khoảng cách trực tiếp.

Trong hộp thoại Drafting Settings, thẻ Snap and Grid, chọn mục Snap On (F9).

Trong khu Snap Type, nhấn PolarSnap.

Trong khu Polar Spacing, mục Polar distance, bạn gõ một giá trị khoảng cách.

Nhấn OK

 Snap On (F9)

Bước 3:

Bắt đầu tạo hình học ví dụ như đoạn thẳng hoặc polylines. Nhấn vào một điểm trong cửa sổ bản vẽ và di chuyển con trỏ đến điểm tiếp theo. Hướng dẫn Polar Tracking tooltip hiển thị khoảng cách cực và góc.

Polar Tracking tooltip

Bước 4:

Tiếp tục chọn điểm, sử dụng hướng dẫn Polar Tracking tooltips để có khoảng cách chính xác và các điểm như hình vẽ.

Polar Tracking tooltips

Bài tập sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Trong bài tập này, bạn tạo đoạn thẳng ở khoảng cách chính xác và góc chính xác, sử dụng Polar Tracking và PolarSnap. Sau khi bạn hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có khả năng sử dụng Polar Tracking và PolarSnap để tạo hình học chính xác.

Bài tập sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 1:

Bắt đầu một bản vẽ mới. Nhấn vào Quick Access toolbar > New.

huong-dan-su-dung-lenh-line

Trong hộp thoại Select template, chọn tập tin mẫu acad (*.dwt) và nhấn Open.

Bước 2:

Trên Status Bar, đảm bảo các thiết lập sau được bật:

 • Snap (F9)
 • Polar Tracking (F10)
 • Object Snap (F3)
Polar Tracking

Nhấn chuột phải vào Polar Tracking và chọn Tracking Settings.

Bước 3:

Trong hộp thoại Drafting Settings, thẻ Polar Tracking:

Polar Tracking

Chọn 15 trong danh sách Increment angle.

Trong khu Polar Angle measurement, nhấn Absolute.

Bước 4:

Trên thẻ Snap và Grid:

 • Nhấn PolarSnap.
 • Gõ 1 trong trường Polar Distance.
Snap và Grid

Bước 5:

Trên thẻ Object Snap:

 • Hãy chắc chắn rằng các mục Endpoint và Node được chọn.
 • Nhấn OK.
Object Snap

Bước 6:

Để vẽ đoạn thẳng sử dụng Polar Tracking:

 • Kích hoạt lệnh Line.
 • Xác định điểm bắt đầu từ đối tượng điểm, sử dụng chế độ snap ghi đè Node.
 • Di con trỏ sang phải cho đến khi thông tin Polar Tracking chuyển thành 25.00 <0°. Nhấn vào điểm.
vẽ đoạn thẳng sử dụng Polar Tracking

Bước 7:

Định vị con trỏ sao cho thông tin polar angle chuyển thành 15.00 <45°. Nhấn vào điểm.

vẽ đoạn thẳng sử dụng Polar Tracking

Bước 8:

Di con trỏ sao cho thông tin polar angle chuyển thành 25.00 <0°. Nhấn vào điểm.

 sử dụng Polar Tracking

Bước 9:

Di con trỏ sao cho thông tin polar angle tooltip chuyển thành 15.00 <315°. Nhấn vào điểm.

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 10:

Di con trỏ sao cho thông tin polar angle chuyển thành 25.00 <0°. Nhấn vào điểm.

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 11:

Di chuyển con trỏ lên trên cho đến khi con trỏ Polar Tracking chuyển thành 70.00 <90°. Nhấn vào điểm.

Polar Tracking

Bước 12:

Lặp lại các bước trên để vẽ nửa trên của đối tượng, đối xứng với nửa dưới, thay đổi góc Polar cho phù hợp. Điểm cuối cùng của bạn phải trùng với điểm khởi đầu.

Bước 13:

Bấm ENTER để lặp lại lệnh Line. Chọn các điểm cuối như trong hình dưới để vẽ các đoạn thẳng nằm dọc bên trong.

Bấm ENTER để kết thúc lệnh Line.

Sử dụng Polar Tracking và PolarSnap

Bước 14:

Đóng mọi tập tin. Không lưu.

XEM THÊM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC AUTOCAD

Hướng dẫn tự học Autocad: Xem thêm

Giáo trình Autocad cho người mới học : Download

Giáo trình Autocad 2007 Full : Download

Các lệnh cơ bản trong Autocad 3D: Click Here

Bài tập thực hành Autocad 3D: Click Here

Autocad mechanical : Download

Giáo trình Autocad Mechanical : Download

Giáo trình học Autocad 2015 Pro: Click Here

Bộ font Cad: Download

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

di-chuyen-doi-tuong-trong-ban-ve-cad-lenh-move

Bài 17: Quy trình di chuyển đối tượng trong bản vẽ cad – Lệnh Move

Các bước sau cung cấp một cái nhìn tổng quan về di chuyển đối tượng trong bản vẽ autocad bằng cách sử dụng lệnh Move (M).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.