Trang Chủ > Autocad > Bài 1: Làm quen với giao diện người dùng trong Autocad

Bài 1: Làm quen với giao diện người dùng trong Autocad

Có những thành phần giao diện chung với các ứng dụng Microsoft Windows khác như khung ribbon, thanh công cụ và trình đơn. Nếu bạn đã sử dụng các ứng dụng Windows khác, bạn sẽ thấy quen với các thành phần giao diện người dùng của AutoCAD.

Hình dưới chỉ hiển thị một phần của giao diện người dùng, xuất hiện sau khi bạn khởi chạy AutoCAD Tuy nhiên, AutoCAD cũng có những thành phần giao diện riêng, như Command Line (dòng lệnh) và Status Bar (thanh trạng thái).

giao diện người dùng trong Autocad

Bài học làm quen với giao diện người dùng trong Autocad mô tả môi trường làm việc và các dạng thành phần giao diện mà bạn phải làm quen nếu bạn muốn sử dụng thành thạo phần mềm.

Trước khi bạn bắt đầu tạo các bản vẽ, bạn nên làm quen với giao diện. Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể khởi động ứng dụng, kích hoạt không gian làm việc thích hợp, và nhận diện các thành phần chủ chốt của giao diện trong hình ảnh sau:

Làm quen với giao diện người dùng trong Autocad
 1. Application Menu – lệnh đơn của chương trình
 2. Quick Access Toolbar – thanh công cụ truy cập nhanh
 3. Info Center – trung tâm thông tin
 4. Title Bar – thanh tựa đề
 5. Ribbon – thanh lệnh ribbon
 6. Drawing Area – khu vẽ
 7. Crosshairs – con trỏ hình chữ thập
 8. Command Line / Window – dòng lệnh / cửa sổ lệnh
 9. Status Bar – thanh trạng thái
 10. View Cube – khối xem
 11. Navigation Bar – thanh điều hướng
 12. Viewport Controls – điều kiểm khung nhìn

Làm quen với giao diện người dùng trong Autocad

Application Menu – lệnh đơn của chương trình

Bạn có thể sử dụng các lệnh đơn của trình ứng dụng (Application Menu) để truy cập nhiều lệnh quan trọng như New, Open, Save, Print, và Close. Hầu hết các lệnh này đều dẫn đến các lệnh đơn con cho bạn lựa chọn chi tiết hơn.

Application Menu – lệnh đơn của chương trình

Quick Access Toolbar – thanh công cụ truy cập nhanh

Info Center – trung tâm thông tin

Trạng thái thông tin InfoCenter nằm ở phía bên phải của thanh tiêu đề AutoCAD.

Nó bao gồm InfoCentersearch và truy cập vào Autodesk®Exchange. Bạn có thể sử dụng InfoCenter search bằng cách gõ từ khóa hoặc một câu hỏi. Có rất nhiều địa điểm mà InfoCenter có thể được cấu hình để tìm kiếm thông tin, nhưng các địa điểm sau đây là các khu mặc định:

• Product Documentation

• Installation & Deployment

• Developer Documentation

Tất cả các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong cửa sổ Autodesk Exchange.

Info Center – trung tâm thông tin
 1. Search Field– tìm kiếm thông tin bằng cách nhập từ khóa tìm kiếm, hoặc nhập một câu hỏi.
 2. Search – Nhấn vào biểu tượng này để hiển thị kết quả tìm kiếm sau khi nhập từ khóa. Kết quả được hiển thị trong cửa sổ Autodesk Exchange.
 3. Autodesk Online Services: – Đăng nhập với Autodesk ID của bạn để truy cập vào các dịch vụ tích hợp với phần mềm máy tính để bàn của bạn.
 4. Autodesk Exchange – Nhấn để mở cửa sổ Autodesk®Exchange vào màn hình Home.
 5. Stay Connected – truy cập cập nhật sản phẩm và kết nối với cộng đồng AutoCAD trực tuyến.
 6. Help – Nhấn vào biểu tượng này để mở cửa sổ Autodesk Exchange và màn hình Help
  Autodesk Exchange
  Autodesk Exchange là một cổng thông tin cho các ứng dụng có thể tải về

Ribbon – thanh lệnh ribbon

Ribbon là một bảng công cụ gắn liền với từng không gian làm việc, và chỉ chứa những công cụ và điều khiển liên quan đến không gian làm việc đó. Ví dụ, ribbon cho không gian làm việc Drafting & Annotation chỉ chứa các công cụ liên quan đến bản vẽ 2D, kích thước, và chú thích, nhưng không chứa các công cụ tạo hình học 3D.

Ribbon hỗ trợ cách thiết kế heads-up vì nó chiếm ít không gian và giúp loại bỏ sự lộn xộn của các bảng và thanh công cụ. Sử dụng ribbon cho bạn thêm không gian màn hình trong khu vực vẽ và cho phép bạn duy trì quyền truy cập tạo các công cụ và điều khiển bạn cần.

Kiểm soát Ribbon

Ribbon được bật theo mặc định khi bạn khởi động phần mềm trong các không gian làm việc Drafting & Annotation hay 3D Modeling. Ribbon được tổ chức thành một loạt các thẻ. Mỗi thẻ bao gồm một nhóm khung với các lệnh và điều khiển liên quan, thứ bạn có thể tìm thấy trên các thanh công cụ và hộp thoại của Classic AutoCAD.

Bạn có thể bật/tắt các thẻ và khung liên kết trên ribbon, bằng cách kích chuột phải vào khu vực ribbon và chọn Tabs hoặc Panels để chọn mục mong muốn. Bạn cũng có thể bật/tắt tựa đề Panel Titles bằng cách kích chuột phải vào Panel s. Ngoài ra bạn có thể lưu lại cấu hình Ribbon của bạn.

Mỗi thẻ trên ribbon có một nhóm khung riêng, chứa các nhóm công cụ liên quan, ví dụ những công cụ cho bản vẽ 2D, thêm văn bản, hoặc thêm kích thước. Một số khung có thể được mở rộng để hiển thị thêm công cụ. Tương tự như vậy một số công cụ có thể được mở rộng cho nhiều lựa chọn hơn, ví dụ công cụ Circle, như được chỉ ra bởi một mũi tên ở góc của biểu tượng.

 1. Thẻ – Xác định mục đích và tên của khungribon
 2. Khung – Chứa các nhóm công cụ liên quan
 3. More Tools – Nhấn vào để hiển thị thêm công cụ và tùy chọn trong khung được chọn

Panels – khung


AutoCAD sử dụng các khung ribbon như một phương tiện để truy cập lệnh và tham số.

Các lệnh tương tự được nhóm lại với nhau trong các khung và có thể được truy cập bằng cách nhấn chuột vào nút lệnh hoặc biểu tượng tương thích với mục đích của công cụ. Mỗi khung bao gồm một bộ các công cụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoặc tương tự.

Khi bạn sử dụng không gian làm việc Drafting & Annotation, một bộ khung sẽ hiển thị trên mỗi bộ thẻ trên ribbon nằm ngang, mé trên cùng của khu đồ họa trong AutoCAD.

Chú ý rằng khi bạn chọn một thẻ khác, sẽ có một bộ khung khác được hiển thị.

Theo mặc định, mỗi khung được gắn neo trên ribbon, ở phía trên vùng vẽ. Bạn có thể di chuyển các khung ra khỏi vị trí neo tới một vị trí trôi nổi hoặc kéo chúng trở lại ribbon.

Hiển thị khung của ribbon

Để bật/tắt hiển thị một khung, nhấn phải chuột vào ribbon và chọn Panels. Chọn để hiển thị hoặc tắt hiển thị khung.

Các khung (Panels) đang hiển thị được biểu thị bằng một dấu kiểm ( √ ), như thể hiện trong hình minh họa dưới, mé phải.

Hiển thị khung của ribbon

Panels (khung) sẽ xuất hiện ở vị trí (gắn neo hoặc trôi nổi) gần đây nhất của chúng, trước khi bị tắt hiển thị.

Hiển thị công cụ trong khung
Lam-quen-voi-giao-dien-nguoi-dung-trong-Autocad

Một số khung sẽ mở rộng và hiển thị thêm công cụ bổ sung khi bạn nhấn mũi tên màu đen ở góc dưới bên phải của khung. Bạn có thể giữ các khung này mở để hiển thị mọi công cụ bằng cách nhấn vào biểu tượng đinh ghim nằm ở góc dưới bên trái của khung mở rộng

Command Line / Window – dòng lệnh / cửa sổ lệnh

Dòng lệnh là nơi đầu tiên mà bạn giao tiếp với phần mềm. Trên dòng lệnh, bạn sẽ được nhắc nhở để nhập thông tin.

CHÚ Ý: Luôn bấm ENTER sau khi bạn gõ giá trị vào dòng lệnh.

Cửa sổ lệnh thường được định vị ở khu dưới cửa sổ ứng dụng, kế trên thanh trạng thái.

Lam-quen-voi-giao-dien-nguoi-dung-trong-Autocad

Cửa sổ lệnh có thể được gắn neo vào giữa vùng vẽ và thanh trạng thái.

Command Line / Window

Cho dù bạn nhập lệnh thủ công tại dòng lệnh hoặc nhấn vào một công cụ trên thanh công cụ, mọi lệnh đều được chuyển tới và được đánh giá bởi dòng lệnh.

Điều quan trọng là bạn giám sát các hoạt động xảy ra trong khu vực này. Ở mỗi giai đoạn của quá trình xử lý lệnh, phần mềm hoặc sẽ cung cấp cho bạn một loạt các tùy chọn để lựa chọn hoặc yêu cầu bạn nhập giá trị tương thích với giai đoạn đó. Trong hoạt động bình thường, cửa sổ lệnh chỉ hiển thị một dòng văn bản và sẽ thêm dòng khi cần thiết cho mỗi lệnh. Ở vị trí được gắn neo, cửa sổ lệnh hiển thị ba dòng văn bản. Hai dòng đầu liệt kê lịch sử lệnh gần đây nhất và hiển thị các thiết lập hoặc tùy chọn có trong lệnh hiện hành.

Bạn gõ vào vị trí con trỏ trên dòng lệnh, đó là dấu nhắc lệnh: Command:.

Các mục lựa chọn của dòng lệnh

– Các tùy chọn lệnh xuất hiện trên dòng lệnh. Chữ viết hoa là các kí tự bạn nhập vào để sử dụng tùy chọn đó. Lưu ý: Bạn không cần phải nhập các chữ cái dưới dạng viết hoa.

– Các tùy chọn cho lệnh xuất hiện trong dấu ngoặc […]. Nếu có một tùy chọn mặc định cho lệnh, nó xuất hiện trong dấu ngoặc <…>. Để sử dụng tùy chọn mặc định, bạn bấm ENTER.

– Bấm phím F2 để hiển thị đầy đủ cửa sổ lệnh. Mỗi lệnh mà bạn sử dụng trong phiên làm việc của bạn sẽ được lưu tại đây. Bấm F2 một lần nữa để đóng cửa sổ lệnh đầy đủ.

Hình sau cho thấy các tùy chọn của dòng lệnh và một giá trị mặc định của dòng lệnh.


Ví dụ về Command Line (dòng lệnh)

Hình dưới cho thấy một lệnh điển hình và các tùy chọn của nó, khi chúng được trình bày trên dòng lệnh. Dòng cuối cùng cho thấy trạng thái hiện tại của lệnh. Các dòng trước đó cho thấy lịch sử dòng lệnh.

Command-Line-2

Auto Complete Command Entry – tự động hoàn tất nhập lệnh

Tính năng AutoComplete giúp bạn truy cập các lệnh hiệu quả hơn. Khi bạn nhập (gõ) vào Command Line AutoCAD sẽ tự động hoàn tất việc nhập lệnh với một lệnh AutoCAD hoặc bí danh thích hợp. Nếu bạn tạm dừng trong khi gõ, mọi lệnh phù hợp với tiền tố bạn đã gõ sẽ được hiển thị. Bạn có thể:

Auto-Complete-Command-Entry

a) Bấm Enter để chấp nhận kết quả tự động hoàn thành lệnh;

b) Chọn lệnh cần thiết từ danh sách thả xuống, hoặc

c) Nếu lệnh bạn cần không được liệt kê, bạn tiếp tục gõ chữ cho đến khi lệnh đó được hiển thị.

Một lệnh đơn chuột phải vào dòng lệnh Command Line hoặc click vào biểu tượng cài đặt để truy cập vào các điều kiểm Input Search Options, bao gồm khả năng hiển thị các biến hệ thống và xác định độ trễ cho việc hiển thị danh sách AutoComplete

Auto-Complete-Command-Entry1
Input-Search-Options
Command Sequence – chuỗi lệnh

Quy trình nhập chuỗi lệnh là đơn giản nhưng quan trọng. Để sử dụng phần mềm thành công, bạn phải quen thuộc với các chuỗi lệnh điển hình, ví dụ như chuỗi sau (nhằm vẽ một vòng tròn).

• Circle (Command)
• Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: (bạn chọn một điểm hay nhập một tọa độ)
• Specify radius of circle or [Diameter] <25.0000>: d (sử dụng một tùy chọn của lệnh)
• Specify diameter of circle <50.0000>: 75 (nhập các giá trị khi được yêu cầu)
• Nếu bạn dành đủ thời gian làm việc với phần mềm và chú ý đến dòng lệnh và các thành phần giao diện khác, bạn sẽ sớm biết chương trình sẽ yêu cầu thông tin nào, mà không cần nhìn vào dòng lệnh

Status Bar – thanh trạng thái

Thanh trạng thái (Status Bar) nằm ở dưới cùng cửa sổ ứng dụng.

Lam-quen-voi-giao-dien-nguoi-dung-trong-Autocad

• Coordinates Display – hiển thị tọa độ Đầu trái của thanh trạng thái hiển thị tọa độ thể hiện vị trí của con trỏ chữ thập trong bản vẽ. Bạn nhấn vào khu vực này để bật/tắt hiển thị tọa độ. Khi được bật, có hai khả năng hiển thị: hoặc giá trị tọa độ X, Y, Z, hoặc khoảng cách và góc cực của con trỏ khi nó di chuyển trong bản vẽ.

• Drafting Settings – thiết lập bản vẽ

Phía bên trái của thanh trạng thái là các nút để hiển thị mô hình bản vẽ hoặc các khung nhìn bố cục của bản vẽ.

• Annotation Settings – thiết lập chú giải

Về phía bên phải của thanh trạng thái là những tùy chọn Annotation cho việc hiển thị các chú giải như văn bản và kích thước. Khi bạn tạo chú thích với các thuộc tính được chọn, Annotation Scale được hiển thị trên thanh trạng thái thể hiện tỷ lệ, các đối tượng mới sẽ đường tạo ra với tỷ lệ này.

Hết bài 1: Làm quen với giao diện người dùng trong Autocad xem các bài hướng dẫn tự học Autocad tiếp theo: Tại đây

Tham khảo

Giáo trình Autocad cho người mới học : Download

Giáo trình Autocad 2007 Full : Download

Các lệnh cơ bản trong Autocad 3D: Click Here

Bài tập thực hành Autocad 3D: Click Here

Autocad mechanical : Download

Giáo trình Autocad Mechanical : Download

Giáo trình học Autocad 2015 Pro: Click Here

Bộ font Cad: Download

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

su-dung-Object-Snap-Tracking-trong-autocad

Bài 14: Sử dụng Object Snap Tracking trong bản vẽ Autocad

Sử dụng Object Snap Tracking (F11) làm việc kết hợp với các snaps để cho phép bạn tạm thời truy xuất và theo dõi tới bảy điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *