Trang Chủ > Giá vật liệu xây dựng > Giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2019

Giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 11 năm 2019

Chia sẻ bài viết

Văn bản số 11/CBGVLXD-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn công bố Giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 887/UBND-KTN ngày 26/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng giá vật liệu trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xem thêm: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 10 năm 2019

Trên cơ sở khảo sát giá thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của nhà sản xuất; bảng báo giá sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng của các tổ chức sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Xây dựng Lạng Sơn Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (chưa bao gồm thuế VAT) tháng 11 năm 2019 như sau:

  1. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt tiêu chuẩn, làm cơ sở vận dụng, tham khảo (không phải giá bắt buộc áp dụng) trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  2. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây dựng công trình, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá được áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự ở cùng thời điểm để lựa chọn nguồn mua vật liệu phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình và đảm bảo tính cạnh tranh để tính toán giá vật liệu đến chân công trình theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.
  3. Chủ đầu tư thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định.

TẢI VỀ FILE CÔNG BỐ GIÁ VLXD THÁNG 11/2019

Cong bo T11-2019.pdf

Thang T11-2019.xls

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.