Trang Chủ > Giá gói thầu xây dựng công trình > Khái niệm giá gói thầu và cách xác định giá gói thầu xây dựng

Khái niệm giá gói thầu và cách xác định giá gói thầu xây dựng

Chia sẻ bài viết

Giá gói thầu xây dựng theo quy định tại Điều 12 Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế Nghị định Nghị định 32/2015/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019

Điều 12. Giá gói thầu xây dựng

1. Giá gói thầu xây dựng (GGTXD) là giá trị của GGTXD được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

GGTXD gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt là cơ sở để xác định, phê duyệt GGT.

Giá gói thầu xây dựng được xác định cụ thể như sau:

a) Trường hợp đã có dự toán gói thầu xây dựng, GGTXD được xác định trên cơ sở dự toán gói thầu xây dựng được phê duyệt;

b) Trường hợp chưa có dự toán gói thầu xây dựng, GGTXD được xác định theo cơ cấu chi phí của dự toán gói thầu xây dựng trên cơ sở các khoản mục chi phí có liên quan đến phạm vi công việc của gói thầu đã được xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng của dự án, dự toán xây dựng công trình được phê duyệt.

c) Chi phí dự phòng trong GGTXD được xác định phù hợp với hình thức hợp đồng sử dụng cho gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Trường hợp thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực tế khác với kế hoạch triển khai của dự án thì chủ đầu tư phải tổ chức cập nhật GGTXD theo mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Trường hợp GGTXD sau khi cập nhật cao hơn GGTXD đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.

4. Người quyết định đầu tư quyết định sử dụng dự phòng phí khi xác định, hoặc cập nhật giá gói thầu.

5. Chi tiết phương pháp xác định, hoặc cập nhật giá gói thầu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

danh-muc-ho-so-hoan-thanh-cong-trinh

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo thông tư 26/2016/TT-BXD

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình quy định tại Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.