Trang Chủ > Đơn giá xây dựng > Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 01/TTr-SXD ngày 04/01/2013,

Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm 4 phần: Khảo sát, Lắp đặt, Sửa chữa và Xây dựng (có Thuyết minh, hướng dẫn áp dụng và đơn giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 và thay thế nội dung bộ đơn giá xây dựng công bố tại Văn bản 173/UBND-KTN ngày 13/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Bộ đơn giá kèm theo Quyết định số 121/QĐ-UBND

Quyết định số 121/QĐ-UBND

01_Don gia xay dung_Sua chua-Bieu

01_Don gia xay dung_Xay dung moi-Bieu

01_Don gia xay dung-Khao sat-Bieu

01_Don gia xay dung-Lap dat-Bieu

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

don-gia-nhan-cong-tren-dia-ban-tinh-lang-son

Quyết định 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đơn giá nhân công

Quyết định 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *