Trang Chủ > Xây dựng

Xây dựng

Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

ho-so-xin-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-ca-nhan

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 100 /2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đọc thêm »