Trang Chủ > Biểu mẫu xây dựng

Biểu mẫu xây dựng

Tổng hợp các biểu mẫu xây dựng ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn Luật đấu thầu, Luật xây dựng và các biểu mẫu phục vụ công việc liên quan đến hoạt động xây dựng.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân

ho-so-xin-cap-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung-ca-nhan

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Nghị định số 100 /2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Đọc thêm »