Trang Chủ > Biểu mẫu xây dựng > Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng

Chia sẻ bài viết

Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng một trong những thành phần nằm trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định:

Sau khi hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thẩm định, phê duyệt theo quy định, chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc đã thực hiện, sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và thông báo chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu thiết kế nếu đạt yêu cầu.

MẪU THÔNG BÁO CHẤP THUẬN NGHIỆM THU HỒ SƠ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Hợp đồng số 86/2017/HD-TVKS ngày 10/5/2017 giữa Ban quản lý dự án …và Công ty ….

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt do công ty Công ty … lập.

Hôm nay ngày …/…/2018, Sau khi kiểm tra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. Ban quản lý dự án …thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ như sau:

 1. Khối lượng công việc đã thực hiện: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.
 2. Sự phù hợp về quy cách, số lượng hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng:
  Sự phù hợp của thuyết minh thiết kế: Tuân thủ theo Điều 55 của Luật Xây dựng và theo các tiêu chuẩn hiện hành;
  Sự phù hợp của các bản vẽ thiết kế và dự toán: Tuân thủ theo Điều 21 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 và theo các tiêu chuẩn hiện hành.
  Số lượng hồ sơ thiết kế: 08 bộ.
 3. Kết luận:
  Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ thiết kê Ban quản lý dự án …chấp thuận nghiệm thu hồ sơ thiết kế công trình ….
Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng
 1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.
 2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.
Điều 21. Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình
 1. Hồ sơ thiết kế được lập cho từng công trình bao gồm thuyết minh thiết kế, bản tính, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình xây dựng (nếu có);
 2. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức.
 3. Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ theo khuôn khổ thống nhất, được lập danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

MỜI CÁC BẠN TẢI VỀ: TẠI ĐÂY

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

quy-trinh-nghiem-thu-cong-viec-xay-dung

Nội dung quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

Người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.