Trang Chủ > Biểu mẫu xây dựng > Biểu mẫu theo thông tư 85/2017/TT-BTC file excel

Biểu mẫu theo thông tư 85/2017/TT-BTC file excel

Chia sẻ bài viết

Phụ lục các Biểu mẫu file excel Kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài Chính Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Biểu mẫu theo thông tư 85/2017/TT-BTC file excel

ĐỐI VỚI CHỦ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC BIỂU GỬI CƠ QUAN CẤP TRÊN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BAO GỒM:

 • Biểu số 01/CĐT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm.
 • Biểu số 02/CĐT về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước – ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau.
 • Biểu số 03/CĐT về báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong năm quyết toán.
 • Biểu số 04/CĐT về Bảng đối chiếu xác nhận số liệu các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (hoặc cơ quan thanh toán vốn) theo mẫu biểu số 04/CĐT trước khi lập báo cáo quyết toán năm. Đối với ngân sách cấp xã, Kho bạc Nhà nước phối hợp với UBND xã rà soát, đối chiếu, bảo đảm khớp đúng số liệu giữa Kho bạc Nhà nước và kế toán xã. Kết quả đối chiếu là cơ sở để UBND xã báo cáo quyết toán ngân sách xã.

ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG; CƠ QUAN CẤP TRÊN ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ; CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỂU:

 • Biểu số 01/CQTH về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm.
 • Biểu số 02/CQTH về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước – Ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau.
 • Biểu số 03/CQTH về báo cáo tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra của các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong năm quyết toán.
 • Biểu số 04/CQTH về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. Biểu này do Sở Tài chính cấp tỉnh tổng hợp gửi báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư).
 • Biểu số 05/CQTH về Bảng đối chiếu xác nhận số liệu các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Các Bộ, ngành trung ương phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kế hoạch và vốn đã thanh toán với Kho bạc Nhà nước theo mẫu biểu số 05/CQTH trước khi lập và gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách hằng năm cho Bộ Tài chính.

ĐỐI VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÁC CẤP THỰC HIỆN CÁC BIỂU:

 • Biểu số 01/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành trung ương, địa phương – chi tiết theo nguồn và đơn vị, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
 • Biểu số 02/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước của các Bộ, ngành trung ương – tổng hợp theo đơn vị và chi tiết đến dự án, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
 • Biểu số 03/KBQT về báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước của các tỉnh, thành phố – tổng hợp theo đơn vị và chi tiết đến dự án, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
 • Biểu số 04/KBQT về báo cáo kế hoạch và thanh toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước – Ứng trước kế hoạch vốn ngân sách năm sau của các Bộ, ngành và địa phương – tổng hợp theo đơn vị và chi tiết đến dự án, do Kho bạc Nhà nước tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.
 • Biểu số 05/KBQT về báo cáo tổng hợp thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước. Biểu này do Kho bạc Nhà nước và các đơn vị nhận vốn bằng hình thức lệnh chi tiền tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp.

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VỐN BẰNG HÌNH THỨC LỆNH CHI TIỀN:

Khi lập báo cáo quyết toán niên độ ngân sách nhà nước hằng năm các đơn vị báo cáo thành biểu riêng tương tự như các mẫu biểu số: 01/CĐT; 02/CĐT; 01/CQTH; 02/CQTH, 02/KBQT; 04/KBQT; 05/KBQT nêu trên.

TẢI VỀ TOÀN BỘ BIỂU MẪU FILE EXCEL: TẠI ĐÂY

Máy lọc không khí Xiaomi 3H Mi Air Purifier – Bảo hành 12 tháng Digiworld

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

bao-cao-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thong-tu-10-2020-tt-btc

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Thông tư 10/2020/TT-BTC

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.